producten & systemen

UV-systeem

UV-systeem

Het concept is gebaseerd op systeem waarin dakkolken ontwikkeld en geproduceerd door Aquadraat worden verwerkt. Door de dakkolken in aluminium-silicium uit te voeren is een uniek en hoogwaardig product ontstaan. 

De ontwikkeling is volledig door Aquadraat gerealiseerd in samenwerking met enkele strategische partners. Met behulp van specifiek ontwikkelde software worden aan de hand van ontwerpberekeningen uw project uitgewerkt. Onze engineeringsafdeling zorgt ervoor dat uw plan compleet onderbouwd wordt met berekeningen en tekeningen. Onze uitvoeringsteam zorgt voor een uitstekende realisatie en benodigd onderhoud.

Youtube-filmpje waarin de werking van een dakkolk te zien is: http://youtu.be/fCrGWjvYk2o.

UV-noodafvoersysteem

UV-noodafvoersysteem

Het concept is gebaseerd op systeem waarin dakkolken ontwikkeld en geproduceerd door Aquadraat worden verwerkt. Door de dakkolken in aluminium-silicium uit te voeren is een uniek en hoogwaardig product ontstaan. 

De ontwikkeling is volledig door Aquadraat gerealiseerd in samenwerking met enkele strategische partners. Met behulp van specifiek ontwikkelde software worden aan de hand van ontwerpberekeningen uw project uitgewerkt. Onze engineeringsafdeling zorgt ervoor dat uw plan compleet onderbouwd wordt met berekeningen en tekeningen. Onze uitvoeringsteam zorgt voor een uitstekende realisatie en benodigd onderhoud.

Youtube-filmpje waarin de werking van een dakkolk te zien is: 
http://youtu.be/fCrGWjvYk2o.

Noodafvoersysteem onder verhang

Noodafvoersysteem onder verhang

Het concept is gebaseerd op systeem waarin dakkolken ontwikkeld en geproduceerd door Aquadraat worden verwerkt. Door de dakkolken in aluminium-silicium uit te voeren is een uniek en hoogwaardig product ontstaan. 

De ontwikkeling is volledig door Aquadraat gerealiseerd in samenwerking met enkele strategische partners. Met behulp van specifiek ontwikkelde software worden aan de hand van ontwerpberekeningen uw project uitgewerkt. Onze engineeringsafdeling zorgt ervoor dat uw plan compleet onderbouwd wordt met berekeningen en tekeningen. Onze uitvoeringsteam zorgt voor een uitstekende realisatie en benodigd onderhoud.

HUV®-systeem

HUV®-systeem

Het concept is gebaseerd op systeem waarop meerdere dakkolken op één verzamelleiding worden aangesloten. Door de noodoverlaatdrempel in de dakkolk te integreren en de dakkolk in aluminium-silicium uit te voeren is nieuw uniek gepatenteerd product ontstaan. Door optimaal gebruik te maken van hevelwerking tussen de verschillende dakkolken gaat de laagst gelegen dakkolken als eerste in werking treden. Het vallend water in de aansluiting creëert onderdruk onder de luchtafsluiter. In de laagst gelegen dakkolk met aansluitleiding en alle verzamelleidingen ontstaat hierdoor onderdruk. Als in alle noodafvoeren de luchttoevoer door de ondergedompelde luchtafsluiters verhinderd wordt, gaat het volledige systeem in volvulling.

De ontwikkeling is volledig door Aquadraat gerealiseerd in samenwerking met enkele strategische partners. Met behulp van specifiek ontwikkelde software worden aan de hand van ontwerpberekeningen uw project uitgewerkt. Onze engineeringsafdeling zorgt ervoor dat uw plan compleet onderbouwd wordt met berekeningen en tekeningen. Onze uitvoeringsteam zorgt voor een uitstekende realisatie en benodigd onderhoud.

Youtube-filmpje waarin de werking van een dakkolk te zien is: http://youtu.be/fCrGWjvYk2o.

Kijk voor de meest gestelde vragen over het HUV-systemen in de rubriek downloads.

Formeergaslekdetectie (H)UV®-systemen

Formeergaslekdetectie (H)UV®-systemen

Ondanks het zorgvuldig voorbereiden en uitvoeren van lassen in PE-leidingen kan men nooit met zekerheid zeggen dat alle lassen waterdicht zijn. Het is dan ook noodzakelijk om een lekdetectie uit te voeren alvorens het systeem op te leveren. De lekdetectie die Aquadraat uitvoert gebeurt met een gasdetectieapparaat. Het principe voor het opsporen van lekken berust op de detectie van waterstofgas. De allerkleinste molecule dringt door de kleinste openingen en kan reeds op zeer lage waarden gedetecteerd worden. Een zeer gevoelige sensor neemt de waterstof waar en stuurt een signaal naar een instrument dat het signaal verwerkt. De meetgrens ligt om en bij de 0,2 ppm. Door de instelling van de gevoeligheid kunnen kleine en grote lekken met hetzelfde toestel opgespoord worden. Doordat de waterstofmolecule zodanig klein is, dringt het door alle poreuze ondergronden door. Het is zelfs mogelijk leidingen te inspecteren die onder betonnen vloeren liggen. Het waterstofgas dat gebruikt wordt is milieuvriendelijk, en wordt in concentraties toegeleverd die ongevaarlijk in gebruik zijn.

Dakkolk ASD75

Dakkolk ASD75

De dakkolk ASD75 is de eerste dakkolk van een totaal nieuwe generatie UV-dakkolken bestaande uit aluminium-silicium hoge druk spuitgegoten onderdelen welke door middel van P1000 behandelde metalen boutverbindingen en EPDM dichtingrichtingen opgebouwd worden tot een hoog corrosieresistent product. De P1000-matrix van aluminium, zink en teflon zorgt voor een hoge eigen bescherming alsook voor geen enkel corrosieve reactie met de spuitgegoten ondredelen in ons, helaas vaak agressief milieu.
De ASD75 kan bij een waterhoogte van 55mm 23,4 l/s afvoeren.
Het maximale debiet is ongeveer 35l/s.

Youtube-filmpje waarin de werking van een dakkolk te zien is: http://youtu.be/fCrGWjvYk2o.

Dakkolk ASD 125

Dakkolk ASD 125

Om grotere debieten af te voeren worden de ASD125 dakkolken gebruikt. Deze behoren ook tot de nieuwe generatie UV dakkolken net zoals de ASD75.
Deze kolk is in staat om bij 55mm waterhoogte 58l/s af te voeren. Het maximale debiet is ongeveer 80l/s

RVS terugslagklep

RVS terugslagklep

Om de uitlaten (uitstroomopeningen) van de noodafvoersystemen af te werken kunnen de door ons zelf ontwikkelde RVS-terugslagkleppen toegepast worden.

Naast het esthetische aspect wordt voorkomen dat ongedierte en/of vogels zich hierin kan nestelen. Ook wordt voorkomen dat er relatief koude luchtstromen in het systeem kunnen komen waardoor de kans op condensvorming op het noodafvoersysteem in het gebouw afneemt.